Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Aug 2019Title: CONTROLLED FIRES PLANNED DENNEOORD AND GARDEN ROUTE DAM NEXT TWO WEEKS Status: George Municipality Fire Department will be conducting controlled burns above Denneoord and around the Garden Route Dam as part of fuel reduction and veld fire management activities in August. Burns are weather and wind direction dependent, and therefor no specific dates are available.
Published: 07 Aug 2019Title: WATER UPDATE: 7 AUGUST 2019Status: Garden Route Dam Level: 72.31% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to raise the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
17 August 2017

Induksie van Wykskomiteelede in die George Munisipale Gebied

George Munisipaliteit het die afgelope week induksie-opleiding gehou vir alle nuwe Wykskomiteelede van al die wykskomitees in die George Munisipale Gebied.

Die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998, maak voorsiening vir die vestiging van wykskomitees as 'n moontlike manier vir die bevordering van gemeenskapsdeelname in munisipale sake. 'n Wykskomitee is 'n wyksgebaseerde komitee wat se grense saamval met wyksgrense. Die wykskomitee is die skakel tussen die raadslid en die gemeenskap.

By die induksie-program wat op Donderdag, 10 Augustus plaasgevind het, is die struktuur van die Munisipaliteit en sy verskillende direktorate, die verantwoordelikhede van direktorate en hul kernsake asook ‘n oorsig van die direktorate se jaarlikse begrotings aan die Wykskomiteelede oorgedra. Tyd is ook gemaak vir vrae en antwoorde-sessies. Die program is onder leiding van die Speaker van die Raad, Rdsl. Iona Kritzinger, aangebied. Op 11 Augustus is by vier verskillende lokale opleiding vir Wykskomiteelede aangebied. Die funksies van plaaslike, provinsiale en nasionale regering, ‘n oorsig oor wetgewing rakende Openbare deelname-prosesse en Wykskomitees. ‘n Oorsig van die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) en die rol van die Wykskomitees in die GOP-proses is ook behandel. Die rol van die Wykskomitee en die Speaker asook operasionele planne van die Wykskomitee asook die gedragskode is behandel.

Vanaf 14 Augustus tot 6 September begin die Wykskomiteesittings waar diensleweringskwessies vanuit die gemeenskap bespreek sal word. Die gemeenskap kan die vergaderings bywoon, maar slegs as waarnemers.  Die program vir die Wykskomiteevergaderings is beskikbaar by die Wykskomiteekantoor, Derde Vloer van die Hoofgebou van die George Munisipaliteit , Yorkstraat. Vir navrae kontak Paulina Saaiman/ Vuyiswa Ndzonda by 044 – 801 9439.

Wykskomitees samel kwessies in oor die wyk vir die aandag van die Wyksraadslid. Hulle het 'n sê (namens die gemeenskap) in besluite, beplanning, projekte, die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan, prestasiebestuur en toekenning van fondse wat die Raad oor mag besluit wat die Wyk raak. Hulle speel ook 'n belangrike rol om inligting beskikbaar te maak vir munisipale prestasiebestuur en die begroting.

 • Die rol van 'n wykskomiteelid is om 'n aktiewe deelnemer in die wykskomitee te wees;
 • Help die Wyksraadslid om die gemeenskap in te lig oor hul regte en waarop hul geregtig is;
 • Werk as 'n span en praat met een stem;
 • Help die wyksraadslid met griewe en klagtes van die gemeenskap;
 • Wys leierskap met die begin van projekte wat die lewens van mense in die Wyk sal verbeter;
 • Stel 'n Wykprofiel saam sodat die komitee meer oor die Wyk weet;
 • Help die Wyksraadslid om te konsulteer met die mense wat 'n belang in 'n spesifieke probleem het; En werk met vennote in die gemeenskap tot die wykskomitee se voordeel;
 • Wees betrokke by gemeenskapsprojekte en gebeure. Dit is baie belangrik, want dit wys dat die Wykskomiteelede omgee vir die gemeenskap en die gemeenskapkwessies verstaan.

 

Verdere rolle van die wykskomiteelid in Gemeenskappe:

 • Neem aktief deel aan die sake van die Munisipaliteit, beweeg van passiewe na aktiewe burgerskap;
 • Rapporteer alle diensleweringskwessies aan die Wyksraadslid en Munisipaliteit;
 • Om te verstaan ​​dat hul demokratiese reg kom met verantwoordelikhede;
 • Om aan Munisipale Openbare Vergaderings deel te neem byvoorbeeld die GOP en Wyksraadslid terugvoervergaderings ens.

 

Onderskrif: Rdsl. Iona Kritzinger, Speaker van die Raad, by die tweede dag van opleiding van die Wykskomiteelede in Thembalethu. By haar staan van die Wykskomiteelede van links, Sam September (Wyk 9), Andiswa Matolengwe (Wyk 13), Solly Madayi (Wyk 7), Rdsl. Kritzinger, Thoko Dukumbana (Wyk 11), Lunga Pieters (Wyk 12), Tuliswa Kutala (Wyk 10) en Milton Fatman (Wyk 21). Voor is Luleka Nombengu (Wyk 15) en Mzimasi Thamsangqa van die Departement van Plaaslike Regering.

Last published 17 August 2017