Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Aug 2019Title: CONTROLLED FIRES PLANNED DENNEOORD AND GARDEN ROUTE DAM NEXT TWO WEEKS Status: George Municipality Fire Department will be conducting controlled burns above Denneoord and around the Garden Route Dam as part of fuel reduction and veld fire management activities in August. Burns are weather and wind direction dependent, and therefor no specific dates are available.
Published: 07 Aug 2019Title: WATER UPDATE: 7 AUGUST 2019Status: Garden Route Dam Level: 72.31% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to raise the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
25 September 2018

GO GEORGE: Smart change-over from paper ticket to Smart Card

 

The announcement last week of a new Smart Card to replace the paper tickets of the GO GEORGE bus service was received with much enthusiasm by passengers and the George community as a whole.

According to James Robb, GO GEORGE Manager, training of passenger support staff is well under way, and detailed informational material is being finalised for distribution. "Communication is a key element of this project. Passengers have many questions and need to understand what is about to happen. Guiding them through this period of transition from paper tickets to the automated fare card system is crucial to successful implementation of the Smart Card," he said.

The GO GEORGE Smart Card will be available to buy from 15 October 2018, and will be implemented one month later, on 15 November.

New equipment on buses
From 20 October to 14 November 2018, the new Smart Card equipment will be installed on buses. During this time, some buses will still have the old ticket readers, and some the new equipment that cannot validate your paper ticket. 
For this period, on the buses already fitted with the new equipment, all tickets (on-board single, off-board single and multi-journey) will be punched by the bus driver who will issue a R0-value receipt printed by the new card machine and hand back the punched ticket. To transfer to another bus within the one-hour period, passengers will need to show both this receipt and the punched ticket to the driver.

Passengers should take note that the receipt issued for transfer (during transition and in future, using your Smart Card) prints the one-hour end time in bold print, as well as the time of boarding the first bus. This makes it easier for both the passenger and driver to see when the hour allowed for transfer will expire.

Paper tickets phased out
From 15 November, when the Smart Card is implemented, no more paper tickets will be sold, and from 14 December, no more paper tickets will be accepted on buses, so passengers are strongly encouraged to get their Smart Cards as soon as they become available on 15 October. 
To qualify for the special first-card price of R20, including two pre-loaded trips, the buyer needs to produce an ID, passport, driver's licence or birth certificate. Children from the age of four must have their own Smart Cards. Family members may register cards for the entire family, and employers for employees, providing they bring along valid ID documents and register a card for each. If you do not have any official proof of identity, you can still buy a card at the normal price of R40, with no pre-loaded trips.

For more information, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, send an email to info@gogeorge.org.za, or follow GO GEORGE on Facebook for the latest news.

GO GEORGE: Slim oorgang van papierkaartjie na Slimkaart

Die aankondiging verlede week van ’n nuwe Slimkaart wat die papierkaartjies van die GO GEORGE-busdiens gaan vervang, is met groot entoesiasme deur passasiers en die hele George-gemeenskap ontvang.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is opleiding van passasiersondersteuningspersoneel reeds sterk op dreef en word gedetailleerde inligtingsmateriaal ook nou gereed gemaak vir verspreiding. "Kommunikasie is ’n sleutelelement van hierdie projek. Passasiers het baie vrae en het nodig om te verstaan wat gaan gebeur. Om hulle deur hierdie tydperk van oorgang van papierkaartjies na die geoutomatiseerde betaalkaart-stelsel te lei, is van die allergrootste belang vir die suksesvolle implementering van die Slimkaart," sê hy.

Die GO GEORGE Slimkaart sal vanaf 15 Oktober 2018 te koop wees en sal een maand later op 15 November in werking tree.
Nuwe toerusting op busse
Die nuwe Slimkaart-toerusting sal vanaf 20 Oktober tot 14 November 2018 op die busse geïnstalleer word. Gedurende hierdie tyd sal sommige busse steeds die ou kaartjielesers hê, en ander sal reeds die nuwe toerusting hê wat nie papierkaartjies kan lees nie.

Op die busse waar die nuwe toerusting reeds geïnstalleer is, sal alle buskaartjies (aanboord-enkelkaartjies sowel as voorafgekoopte enkel- en multiritkaartjies) gedurende hierdie oorgangsperiode deur die busbestuurder geknip word. Hy sal die geknipte kaartjie dan teruggee aan die passasier, saam met ’n R0-waarde kwitansie wat deur die nuwe toerusting uitgedruk word. Om oor te klim op ’n volgende bus binne die toegelate een uur, sal passasiers hierdie kwitansie sowel as die geknipte kaartjie aan die busbestuurder moet toon.

Passasiers moet kennis neem – gedurende die oorgangstydperk en ook in die toekoms wanneer die Slimkaart gebruik word – dat die kwitansie wat uitgereik word vir oorklim, die tyd wanneer die een uur verstryk in donker skrif sal aandui, sowel as die tyd toe hulle op die eerste bus geklim het vir die bepaalde rit. Dit maak dit makliker vir die passasier én die busbestuurder om te sien wanneer die toegelate uur verstryk.

Papierkaartjies uitgefaseer
Vanaf 15 November, wanneer die Slimkaart in werking tree, sal geen papierkaartjies meer verkoop word nie, en vanaf 14 Desember sal geen papierkaartjies meer op die busse aanvaar word nie. Passasiers word derhalwe sterk aangemoedig om hul Slimkaarte te kry sodra dit beskikbaar gestel word op 15 Oktober.

Om te kwalifiseer vir die eerste kaart-prys van R20, wat twee voorafgelaaide ritte insluit, moet die koper ’n identiteitsdokument, paspoort, bestuurderslisensie of geboortesertifikaat toon. Kinders vanaf die ouderdom van vier moet elk hul eie Slimkaart hê. Familielede mag Slimkaarte vir elke lid van die familie registreer, en werkgewers vir werknemers, op voorwaarde dat geldige identiteitsdokumentasie vir elkeen getoon word. Indien jy nie amptelike bewys van identiteit het nie, kan jy steeds ’n kaart teen die normale prys van R40 koop – dit sluit geen voorafgelaaide ritte in nie.

Vir meer inligting, skakel die GO GEORGE-inbelsentrum, stuur ’n e-pos na info@gogeorge.org.za of volg GO GEORGE op Facebook vir die jongste nuus.

Last published 25 September 2018