Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Aug 2019Title: CONTROLLED FIRES PLANNED DENNEOORD AND GARDEN ROUTE DAM NEXT TWO WEEKS Status: George Municipality Fire Department will be conducting controlled burns above Denneoord and around the Garden Route Dam as part of fuel reduction and veld fire management activities in August. Burns are weather and wind direction dependent, and therefor no specific dates are available.
Published: 07 Aug 2019Title: WATER UPDATE: 7 AUGUST 2019Status: Garden Route Dam Level: 72.31% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to raise the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
21 July 2017

George probeer implikasies van Streeksopvulterrein versag

Terwyl bekommernisse rondom die onbekostigbaarheid van ‘n voorgestelde nuwe streeksopvulterrein klaarblyklik nie deur streeks- en provinsiale staatsinstellings aangepreek word nie, ondersoek en implementeer die George Munisipaliteit maatreëls in die hoop om toekomstige afvaltariefverhogings van tot 121% te minimaliseer.

Daar is slegs 14 maande oor voordat George en drie ander plaaslike owerhede in September 2018 verplig sal word om van die nuwe streeksopvulterrein gebruik te maak. Die munisipaliteite is bekommerd oor die voorgenome kostes van die oprigting en instandhouding van die nuwe gesamentlike opvulterrein. Hulle beskou die beraamde kostes onrealitisties hoog maar sal verplig word om van die terrein gebruik te maak om aan die bepalings van nasionale omgewingswetgewing te voldoen.

Die saak het Maandag (17 Julie 2017) in ‘n George Munisipale Spesiale Raadsvergadering onder die loep gekom toe ‘n mosie ingedien is om by die Wes-Kaap Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning aansoek te doen vir die R17-miljoen tekort wat die munisipaliteit nie sal kan bydra tot die oprigting van die terrein in die 2017/18 en 2018/19 finansiële boekjare nie. Die mosie was uitgestel nadat raadslede vir meer inligting gevra het om die wyer saak in te lig en sal weer later ter tafel gelê word.

George Munisipale Bestuurder Trevor Botha het gesê kwessies rondom afvalbestuur en opvulterreine is veelvlakkig en verg tussenregering-samewerking en finansiële oplossings van alle rolspelers. “Die munisipaliteite erken dat ‘n streeksopvulterrein benodig word en werk hard om van ons kant met oplossings vorendag te kom wat kostes kan verlaag.”

Die agtergrond

Die vinnige groei van inwonergetalle in die stad en streek het ‘n impak op alle aspekte van munisipale dienste vir meeste plaaslike owerhede gehad. Meer mense beteken meer afval, en baie munisipaliteite moes meer afval hanteer as wat hul relatief klein stortings- en opvulterreine kon hanteer. Soos wat opvulterreine kapasiteit bereik het, het munisipaliteite in Eden oordragstasies gebou en met PetroSA gekontrakteer omdie ekstra afval te hanteer, maar hierdie terrein word ook vol en sal teen Augustus 2018 gesluit word.

Die bepalings van die Wet op Nasionale Omgewings bestuur: Afval – wat groot verminderings van afval en opvulterreine stipuleer – het gelei tot instruksies van die Departement van Omgewingsake dat plaaslike owerhede in die gesamentlike opvulterrein deelneem in plaas van om elk hul eie nuwe terrein te ontwikkel – met die uiteindelike doel om afval tot die absolute minimum te verminder.

Die Eden Distriksmunisipaliteit het studies laat doen om geskikte land te identifiseer en kosteskattings vir ‘n voorgestelde streeksterrein te maak. Oorwegings wat vir geskikte land in ag geneem moes word het grondformasie ingesluit en moes faktore aanspreek soos die vermoë om veilig en diep te kan grawe, die terrein se ligging in verhouding tot wonings, en genoeg spasie om afval van ten minste vier munisipaliteite insluitende George, Mosselbaai, Knysna en Bitou (Plettenbergbaai) te hanteer. Eden het aangedui dat koste-persentasies op, onder andere, verwagte afval per munisipaliteit bereken word.

Die Eden Distriksmunisipaliteit het in Mei hierdie jaar aangedui dat die terrein deur hulle aangekoop is en die beraamde jaarlikse koste vir George Munisipaliteit R31-miljoen sal oorskry – wat heelwat meer is as die R11-miljoen wat vir 2017/18 begroot is (en reeds ‘n 15% prysverhoging ingesluit het om die verwagte impak van die gebruik van die nuwe streeksopvulterrein te versag) en R14-miljoen wat vir 2018/19 begroot is.

In Maandag se vergadering het Mnr Botha gesê die geaffekteerde munisipaliteite was bekommerd dat belangrike bedryfsaangeleenthede – soos afvalvermindering, konsultasiefooie, bate-aankope, bedryfskostes en tydraamwerke – nie genoegsaam aangepreek was in vorige aanbiedinge nie. Die bekommernis is dat van die ongespesifiseerde kostes vermy of anders aangespreek kon geword het om die munisipaliteite se bydrae te verminder.

Terwyl die munisipaliteite individueel en gesamentlik stappe neem om toekomstige tonnemaat (gewig) en oorhoofse kostes te verminder, word sake vererger deur die feit dat kapitaaluitsette vir die oprig en instandhouding van die terrein in elk geval ‘n groot finansiële impak sal hê – of die tonnemaat verminder word of nie.

Die Eden Distrik Munisipale Bestuurdersforum het om hulp gevra by die Wes-Kaap Minister van Plaaslike Owerheid, Omgewingsake en Onwikkelingsbeplanning, Anton Bredell, en notules van die forumvergaderings word aan sy kantoor voorsien. Die Provinsiale Tesourie het tot op hede nie die relevante sertifikaat uitgereik wat die onbekostigbaarheid van die projek vir die betrokke munisipaliteite stipuleer nie.

Die George Munisipaliteit se standpunt en planne

Die George Munisipaliteit erken dat ‘n streeksopvulterrein benodig word, maar is baie bekommerd oor die huidige voorgestelde finansiële implikasies. Die munisipaliteit gaan egter nie wag totdat die saak opgelos is of aangespreek word voordat dit begin werk aan afvalvermindering en ander oplossings nie.

Die munisipaliteit gaan dus alle afvalverminderingmaatreëls verskerp, insluitende:

 

·         Die uitbreiding van die huidige George Afval-oordragstasie in hierdie finansiële boekjaar om ‘n sorteerarea vir herwinbare materiale en ‘n komposteringsterrein in te sluit

·          Inter-munisipale samewerking om die maksimum uit hulpbronne te put en oorhoofse kostes te verminder

  • ‘n Daadwerklike poging om Hessequa en Oudtshoorn munisipaliteite te betrek in die hoop dat kostes tussen ses in plaas van vier verdeel word (Hessequa het ‘n geskatte 3 tot 6 jaar se opvulspasie oor en Oudtshoorn het sowat 20 tot 30 jaar beskikbare spasie oor)

·          Ondersoeke om verskillende afvalherwinningsgeleenthede en verwante inkomste te indentifiseer

  • Ondersoeke om afval-na-energie oplossings te vind

·          Verskerpte bewusmakings- en afvalverminderingsveldtogte

·          Die strewe na publieke-private vennootskappe om werksgeleenthede en inkomste in soveel afvalstrome as moontlik te skep

 

Last published 21 July 2017